Algemene voorwaarden

Eigenlijk passen teksten als "Algemene voorwaarden" niet bij de Ivak cultuur. Maar ook wij zijn gehouden aan de eisen die het CKRBO hierbij stelt. Laten we vooral afspreken dat wanneer iets niet naar wens verloopt, we het elkaar laten weten. In 99,9% van de gevallen is het probleem dan snel opgelost. Voor de 0,1% die dan overblijft spreken we het volgende af:

Intervisie:

Aanmelden

De aanmelding wordt per mail door Ivak bevestigd, waarna een offerte wordt opgesteld.

Het organiseren van intervisiebijeenkomsten is een arbeidsintensief proces. Daarom is het van belang om er zeker van te zijn dat de praktijk en haar medewerkers zich hebben aangemeld voor intervisie. Na het accorderen van de offerte vragen wij het aanmeldformulier met daarin de gegevens van de therapeuten volledig in te vullen en retour te sturen, zodat wij een compleet beeld hebben wie er vanuit jouw organisatie zullen deelnemen.

Afmelden voor een intervisiebijeenkomst

Je kunt door onvoorziene omstandigheden niet in de gelegenheid zijn om bij de intervisiebijeenkomst aanwezig te zijn. Dit is op de eerste plaats heel vervelend voor jezelf en op de tweede plaats voor je intervisiegroep. Laat dus z.s.m. weten wanneer je niet aanwezig kunt zijn. In het organiseren van de bijeenkomst stopt de planning en coach serieus tijd. Daarom vinden we het redelijk om de volgende regel te hanteren:

Afmeldingen binnen 2 werkdagen voordat de intervisiebijeenkomst plaats heeft dan worden de kosten volledig in rekening gebracht. Afmeldingen binnen 5 werkdagen voordat de intervisiebijeenkomst plaats heeft worden voor de helft in rekening gebracht.


Verhindering coach

Bij ziekte of verhindering van een coach wordt de bijeenkomst door een vervangende coach begeleid of naar een andere dag en tijd verplaatst. De deelnemers worden hiervan direct nadat de coach dit meldt op de hoogte gebracht. 

Geheimhouding

Wanneer je je aanmeldt voor een van onze diensten vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van IVAK of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken (zie hiervoor ook onze privacyverklaring op onze website).

Beeindigen deelname aan intervisie:

Normaliter is intervisie een continu proces. Om je ieder jaar opnieuw te moeten aanmelden, wordt als irritant ervaren. Daarom is ervoor gekozen dat dit niet hoeft maar dat je de praktijk afmeld wanneer je niet langer wenst deel te nemen. Wanneer wij de planning voor het aankomende jaar reeds gemaakt hebben en de uitnodiging triggert je om je nog af te melden dan is er al veel werk door de planning gedaan. IVAK is dan gerechtigd om voor alle deelnemers van jullie praktijk 1 intervisiebijeenkomst in rekening te brengen.

Je kunt bij de coach niet pinnen...

Ook contant betalen is niet mogelijk. Daarom krijg je van IVAK een factuur. Deze dient binnen 30 dagen te zijn voldaan.

Mocht door overmacht de betreffende locatie niet beschikbaar zijn, dan wordt uitgeweken naar een gelijkwaardige locatie zo dicht mogelijk in de buurt van de oorspronkelijke locatie c.q. wordt de bijeenkomst naar een andere dag c.q. tijd verplaatst. De deelnemer wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht.

Restitutie van reeds betaalde scholingsgelden worden in geval van tijdige afmelding binnen dertig dagen voldaan. IVAK ziet dit als serviceverlening en rekent hier geen administratiekosten voor.

DISCLAIMER

IVAK spant zich ervoor in dat inhoud en organisatie van de cursus zo goed mogelijk worden verzorgd. Zij is echter niet aansprakelijk voor desondanks opgetreden onvolkomenheden of onjuistheden in de inhoud en uitvoering van de cursus. Zij is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van het geheel of niet geheel doorgaan van de cursus.  

Het maken van de planning is een arbeidsintensief proces. Wanneer een praktijk onverwachts gedurende het jaar om voor haar moverende reden intervisie beëindigd dan betekent dit voor Ivak dat de planning opnieuw gemaakt dient te worden. Immers, voor de achterblijvende praktijk(en) in de groep dient een oplossing gevonden te worden. Daarom zal voor de niet genoten intervisie bijeenkomsten een bedrag in rekening worden gebracht, namelijk het aantal aangemelde therapeuten x 3 bijeenkomsten per therapeut.

Ivak werkt op basis van onderling vertrouwen en respect. De aanmelding per mail met daarin het verzoek om (3) intervisie bijeenkomsten te organiseren volstaat. Wij hebben geen kleine lettertjes. Wij geloven dat wanneer we "normaal" met elkaar omgaan wij een hele prettige relatie met onze praktijken opbouwen en onderhouden.

Eigendomsrecht/ copyright

Het cursusmateriaal/ copyright binnen de omgeving Compass/Exata is en blijft eigendom van KNGF.