Peer reviews

Deelnemende praktijken aan Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF) conformeren zich aan deelname aan peer reviews. Ivak onderschrijft de visie van SKF dat de beste manier om kwaliteit te stimuleren voortkomt uit intrinsieke motivatie en het leren van elkaar. Daaraan gerelateerd is dat de fysiotherapeut verantwoordelijk is voor het inhoudelijke aspect van de peer review bijeenkomsten en zijn of haar bijdrage hierin.

Inhoud cursus

Eigen initatief en autonomie staan bij peer reviews bovenaan: Therapeuten kunnen zelf hun leerproces vormgeven.

Aan de hand van een door de peer groep gekozen thema worden vraagstukken, casussen en ervaringen die in relatie staan met het beroep met elkaar gedeeld en besproken.

De vijf thema's waaruit gekozen kan worden zijn:

- Data

- Zelfredzaamheid

- Bevorderen van gezondheid van kwetsbare mensen in de wijk

- Innovatie

- Kennisvraag

Meer informatie over de peer reviews is terug te vinden op de website van Keurmerk.

Meld je hier aan

De peer groepen bestaan uit minimaal 5 en maximaal 9 therapeuten uit minimaal 2 verschillende praktijk AGB codes.

De groep organiseert 4 bijeenkomsten per jaar: uitgangspunt hierbij is 1 bijeenkomst per kwartaal.

Bij 2 van de 4 bijeenkomsten sluit een coach aan. Deze coach heeft als taak het proces goed te begeleiden.

De peer reviews kunnen door de praktijk zelf worden georganiseerd. Toch kiezen veel praktijken ervoor om de organisatie bij Ivak neer te leggen. Ivak verzorgt de organisatie van intervisie en peer reviews voor meer dan 250 praktijken (peildatum september 2023). Met betrekking tot de peer reviews draagt Ivak zorg voor:  

- Het samenstellen van de groepen, desgewenst op basis van specialisme, en het delen van deze planning met de praktijk en therapeuten
- De selectie van een coach en stelt SKF voor om de geregistreerde coach aan de groep toe te wijzen;
- Registratie van de peer groepen in PE-online (systeem Keurmerk);
- Het plannen van 4 data voor de 4 bijeenkomsten en de communicatie daarvan naar de groep.

Daar Ivak reeds de meeste taken van de organisator op zich neemt, fungeert de organisator (primus inter pares) binnen de peer review groep als contactpersoon voor SKF en Ivak.

Voor wie

De peer reviews zijn in eerste instantie opgezet voor deelnemers van Keurmerk.

Maar ook voor niet-deelnemers is aansluiting mogelijk.

Doel

Ivak onderschrijft de visie van Keurmerk: 'Er kan jarenlang gediscussieerd worden over het begrip kwaliteit en hoe dit te meten zonder tot een consensus te komen. De beste manier om kwaliteit te stimuleren en te garanderen komt voort uit intrinsieke motivatie en het leren van elkaar'.

Meld je hier aan

Studiemateriaal

Deelnemers kunnen alle informatie over de peer reviews terugvinden in hun eigen omgeving binnen PE-online.

Tevens kunnen zij hier de benodigde documenten, zoals het POP, uploaden.

Duur

Een peer review bijeenkomst duurt 2 uur. 

Eigen studietijd

Per bijeenkomst stemt de groep af door wie een casus, presentie en/of artikel wordt voorbereid.

Daarnaast dient de therapeut een POP-verslag op te stellen en bij te werken.

Vergoeding

Met het uitbesteden van de organisatie bespaar je tijd en word je "praktisch ontzorgd". De vergoeding voor deelname aan peer reviews is € 27,50 (inclusief BTW) per sessie per deelnemer. Deze vergoeding staat los van (eventuele) kosten vanuit Keurmerk.

Informatie en aanmelden
Meld je hier aan en wij nemen binnen 2 werkdagen contact met je op voor de definitieve planning.

Enkele praktijken die u, zonder dat Ivak hen hierover heeft geïnformeerd, collegiaal kunt benaderen om te informeren naar onze dienstverlening: 

Ann Taveirne, Centrum Fysiotherapie & Revalidatie, Heerhugowaard
Bakker Training-Therapie, Stiens
Fysio aan 't wad, Baflo
FysioNu, Apeldoorn
Fysiotherapie van Ham, Haarlem
Fyzigo Fysiotherapie, Oude Pekela
Groustra Fysiotherapie, Anna Pauwlona

Meer referenties zijn opvraagbaar!