Diensten IVAK

IVAK is de afkorting van: Intervisie, Visitatie, Auditing en Klinimetrie.

En laat dat nu precies onze diensten zijn die we graag aan u leveren. Op de onderliggende pagina's leest u meer over deze diensten.

Intervisie

Visitatie

Auditing

Klinimetrie