Hoe meld ik me aan voor een visitatie?

Meld je aan bij IVAK voor de visitatie, zij begeleiden je bij het inplannen van de visitatie en wanneer er nog meerdere audits op de planning staan voor u als praktijk dan kunnen we deze wellicht combineren op 1 dag.  info@ivak.nl

 

Als er bij visitatie verbeterpunten uitkomen, is er dan mogelijkheid om als praktijk te verbeteren?

Wanneer u een nieuwe  pluspraktijk bent is de visitatie  een entreetoets en is een verbeterplan en hervisitatie niet mogelijk.

Wanneer u een bestaande pluspraktijk bent wordt met de praktijk gedeeld. Indien de score van een kwaliteitsindicator lager is dan 3 punten, dient er een verbeterplan te worden geschreven en wordt er binnen zes maanden een hervisitatie uitgevoerd.

Wat is intervisie?

Intervisie bestaat uit intercollegiale bijeenkomsten van 6-8 intervisiedeelnemers uit minimaal 2 verschillende praktijken (verschillende AGB codes), waarbij kennisdeling en kwaliteitsverbetering centraal staan. Tijdens de intervisie ontwikkel je vaardigheden in het beoordelen van fysiotherapeutisch handelen van jezelf als fysiotherapeut alsmede die van je collega’s. Deze feedback is direct toepasbaar in de praktijk. De intervisie bijeenkomsten worden begeleid door een gecertificeerde intervisie coach. Deze coach is onafhankelijk van de praktijken die participeren binnen de intervisiegroep. De intervisiesessie vinden plaats aan de hand van een gekozen module. Een module wordt afgerond na de intervisie bijeenkomsten. Gedurende het volgen van een module blijft de samenstelling van de intervisie groep ongewijzigd. Een intervisie bijeenkomst  duurt 2,5 uur. Per kalenderjaar vinden er 3 bijeenkomsten plaats.

Voor wie is intervisie?

Voor praktijken die een overeenkomst met een zorgverzekeraar hebben, waarin de intervisie als verplichte module is opgenomen.

Krijg ik accreditatiepunten voor intervisie?

Voor het bijwonen van 2 intervisie bijeenkomsten krijg je 10 punten per jaar in het kwalteitsgedeelte van het CKR. 

Wat te doen bij langdurige ziekte of uitzonderingen zoals zwangerschapsverlof?

Bij langdurige ziekte of zwangerschapsverlof kun je een vrijstelling krijgen voor de intervisiebijeenkomst. De praktijkhouder dient deze uitzonderingen altijd tijdig en schriftelijk te melden via intervisie@ivak.nl

Vermeld hierbij de volgende informatie:

  • De praktijk AGB code en praktijknaam
  • Het KNGF relatienummer van de betreffende therapeut
  • De reden van vrijstelling( langdurig ziekte, zwangerschapsverlof of een sabbatical


    Is het nodig om na elke bijeenkomst een ontwikkelplan op te stellen?

Elke fysiotherapeut maakt na elke intervisie bijeenkomst een ontwikkelplan of past zijn huidige ontwikkelplan aan op de verkregen feedback online  en  in de bijeenkomst.

Wat is de taak van de intervisiecoach?

De intervisiecoach faciliteert het proces van intervisie ( voorbereiding en uitvoering), begeleidt de intervisie bijeenkomsten, zorgt voor een veilige sfeer binnen de groep, en fungeert als gespreksleider in de intervisiebijeenkomsten. Ook zal de kngf intervisiecoach de intervisiedeelnemers moeten beoordelen op hun aanwezigheid en o f hun inzet voldoende is geweest.

 

Hoeveel tijd heb ik na de intervisie bijeenkomst om het ontwikkelplan op te stellen of aan te vullen?

Binnen 2 weken na de intervisie bijeenkomst. Na afloop van de bijeenkomst verzamelt de fysiotherapeut alle feedback en stel op basis daarvan ontwikkeldoelen op en beschrijft deze in een ontwikkelplan (SMART geformuleerd).

 

De oefentherapeuten binnen mijn praktijk zouden ook graag aansluiten bij de intervisie bijeenkomsten, is dit mogelijk?

Oefentherapeuten zijn niet CKR geregistreerd en een van de voorwaarden om intervisie te kunnen bijwonen is dat je CKR geregistreerd moet zijn. Er is daardoor geen mogelijkheid om toegang te krijgen tot Compass.

 

Moet ik als therapeut lid zijn van het KNGF om deel te kunnen nemen aan de intervisie?

Nee, je hoeft geen lid te zijn.

Wij hebben als praktijk de overstap gemaakt naar Keurmerk. Kan ik gebruik (blijven) maken van Ivak?

Keurmerk is de organisator van de peer reviews en draagt de verantwoordelijkheid hiervoor.

Ivak faciliteert desgewenst praktijken bij de organisatie van peer reviews op praktijkniveau. Dit houdt onder andere in dat Ivak:

- Groepen samenstelt, bestaande uit minstens 2 praktijken. Desgewenst kan dit op basis van specialisatie (bijvoorbeeld bekken of manueel)

- De groepen administratief aanmeldt bij Keurmerk

- Een coach aan de groep koppelt en dit bij Keurmerk registreert

- Daadwerkelijke aanwezigheid bij de peer reviews monitort en er eventueel voor zorgt dat therapeuten een sessie kunnen inhalen.

Kunnen wij de peer reviews als praktijk ook zelf organiseren?

Praktijken kunnen zelf de groepen ten behoeve van de peer reviews vormen.

Mocht dit niet haalbaar zijn om welke reden ook, dan kan de praktijk de organisatie overdragen aan Ivak.

Ivak houdt rekening met diverse factoren bij het samenstellen van de groep. Dit proces is arbeidsintensief. Daarnaast investeert Ivak in de coaches door het organiseren van harmonisatieoverleggen en intervisie voor de coaches zodat de kwaliteit van de peer review bijeenkomsten zich positief ontwikkelt. Ivak ziet dit als een toegevoegde waarde en veel praktijken kunnen dit waarderen.

Welke praktijken kunnen via Ivak een groep vormen?

Alle praktijken die gebruik wensen te maken van de faciliteiten vanuit Ivak.