Intervisie

Middels intervisie verbeter je je vaardigheden als fysiotherapeut door elkaar feedback te vragen en te geven. De ervaring leert dat er een intrinsieke motivatie ontstaat voor het deelnemen aan intervisie wanneer je intervisie zo organiseert dat:

  1. Er een veilige omgeving is zodat iedere deelnemer zich vrij kan uiten;
  2. Er zoveel mogelijk wordt voldaan aan de individuele verwachtingen en wensen van de deelnemer. We letten naast veiligheid op reistijd en samenstelling van de groep (specialisaties en verbijzonderingen).

Op basis van deze uitgangspunten organiseert IVAK intervisie. De deelnemers waarderen dit enorm. Daar doen we het natuurlijk ook voor! Ook de praktijkhouders waarderen IVAK: Als praktijkhouder heb je bij ons geen zorgen over de aanwezigheid van een gekwalificeerde coach en de registratie van deelname zodat er geen problemen ontstaan over de plus toeslag.

Doordat IVAK de grootste organisator van intervisie is, kunnen wij zeer goed op de wensen inspelen.

Vergoeding: De vergoeding voor deelname aan intervisie bedragen € 65,00 per intervisiesessie per deelnemer. Deze kosten zijn vrij van 21% BTW!

Deelname aan 2 intervisiesessies per jaar levert 10 accreditatiepunten op!

Wanneer je meer informatie wenst over wat IVAK voor jouw praktijk kan betekenen, neem dan contact op via 041 65 60 000 of stuur een e-mail naar intervisie@ivak.nl.

Direct aanmelden kan middels onderstaande button.

Aanmelden