Intervisie

Middels intervisie verbeter je je vaardigheden als fysiotherapeut door elkaar feedback te vragen en te geven. De ervaring leert dat er een intrinsieke motivatie ontstaat voor het deelnemen aan intervisie wanneer je intervisie zo organiseert dat:

  1. Er een veilige omgeving is zodat iedere deelnemer zich vrij kan uiten;
  2. Er zoveel mogelijk wordt voldaan aan de individuele verwachtingen en wensen van de deelnemer. We letten naast veiligheid op reistijd en samenstelling van de groep (specialisaties en verbijzonderingen).

Op basis van deze uitgangspunten organiseert IVAK, KNGF intervisie. De deelnemers waarderen dit enorm. Daar doen we het natuurlijk ook voor! Ook de praktijkhouders waarderen IVAK: Als praktijkhouder heb je bij ons geen zorgen over de aanwezigheid van een gekwalificeerde coach en de registratie van deelname zodat er geen problemen ontstaan over de plus toeslag.

Doordat IVAK de grootste organisator van KNGF intervisie is, kunnen wij zeer goed op de wensen inspelen. 

Vanaf 2020 is intervisie een onderdeel van het nieuwe Landelijke Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL  (KRF NL). Deze actieve manier van leren levert 10 (en in 2020 voor de eerst gevolgde module 12) accreditatiepunten op.

Vergoeding: De vergoeding voor deelname aan intervisie bedraagt € 65,00 per intervisiesessie per deelnemer. Deze kosten zijn vrij van 21% BTW!

Wanneer je meer informatie wenst over wat IVAK voor jouw praktijk kan betekenen, neem dan contact op via 041 65 60 000 of stuur een e-mail naar intervisie@ivak.nl.

Direct aanmelden kan middels onderstaande button.

Aanmelden

“Toen we net ZKA Plus waren, wilden we de intervisie eerst zelf regelen, maar eerst moet je andere praktijken uit de regio vinden en vervolgens nog een goede coach. Dat bleek niet makkelijk. IVAK nam ons veel werk uit handen ons door ons gespecialiseerde groepen aan te bieden.” - Esmeralda Genemans Praktijkeigenaar Fysiotherapie Wateringse Veld