Intervisie

Inhoud cursus

Middels intervisie verbeter je je vaardigheden als fysiotherapeut door elkaar feedback te vragen en te geven.

Onder begeleiding van een intervisiecoach en aan de hand van een gekozen module worden vraagstukken, casussen en ervaringen die in relatie staan met het beroep met elkaar gedeeld en besproken.

De vijf modules waaruit gekozen kan worden zijn:

- Communicatie

- Dossiervoering

- Proces - en uitkomstmaten

- Klinisch redeneren

- Interprofessioneel leren en samenwerken

Meer informatie over de modules is terug te vinden op de website van het KNGF

Ivak werkt vanaf 2016 samen met het KNGF aan intervisie en is officieel partner van het KNGF bij het verzorgen van intervisie.

Ivak stelt groepen samen van 5-8 deelnemers, bestaande uit minimaal 2 verschillende AGB's.

Verder plant en organiseert Ivak voor elke intervisie groep 3 bijeenkomsten per kalenderjaar.

De groepen worden door Ivak in het systeem van het KNGF geregistreerd. De Ivak coach zal hier ook de presentie en het hebben voldaan aan de gestelde eisen afvinken per therapeut.

Deze Ivak coaches hebben allen de door het KNGF verzorgde opleiding gevolgd.

Om de kennis en kunde van deze coaches te blijven ontwikkelen en om ervaringen met elkaar te delen, organiseert Ivak 2 keer per jaar intervisie voor coaches. Daarnaast komen de coaches 2 keer per jaar samen in de vorm van een harmonisatieoverleg.

Praktijken zijn zo verzekerd van kwalitatief hoogwaardige intervisie bijeenkomsten.

Voor wie

Intervisie is er voor alle fysiotherapeuten die middels intercollegiaal contact hun kennis en vaardigheden willen (blijven) verbeteren.

Doel

De fysiotherapeut kan middels intervisie zijn of haar kennis en vaardigheden evalueren en verbeteren door deze te delen met collega-therapeuten.

Studiemateriaal

Deelnemers kunnen alle informatie terug vinden binnen de online omgeving van KNGF Compass.

Tevens is dit de plek waar zij alle documenten vooraf en na elke bijeenkomst kunnen uploaden. Denk hierbij aan het persoonlijk ontwikkelingsplan en casussen.

Duur

Een intervisiebijeenkomst duur gemiddeld 2,5 uur. Daarnaast bedraagt de voorbereidingstijd per bijeenkomst ook 2,5 uur.

Eigen Studietijd

Voorafgaand aan elke bijeenkomst dien je voorwerk te doen dat bij de betreffende module hoort.

Daarnaast dient elke deelnemer een ontwikkelplan na iedere bijeenkomst op- of bij te stellen, waarin 2 tot 5 ontwikkeldoelen worden beschreven.

Vergoeding

De vergoeding voor deelname aan intervisie bedraagt € 65,- per intervisiesessie per deelnemer. IVAK is een CRBKO geregistreerd opleidingsinstituut en derhalve is deze vergoeding vrijgesteld van BTW.

Informatie en aanmelden

Wenst u meer informatie te ontvangen of wilt u uw praktijk direct aanmelden, vul dan dit formulier in.

Ivak zal dan zo spoedig mogelijk contact opnemen.

Uiteraard zijn wij ook telefonisch bereikbaar via het telefoonnummer 041 656 0000 of per mail: intervisie@ivak.nl.

Enkele praktijken die u, zonder dat Ivak hen hierover heeft geïnformeerd, collegiaal kunt benaderen om te informeren naar onze dienstverlening: 

Backelandt Fysiotherapie
Froeling Fysiotherapie
Fy-Fit Fysiotherapie
Fysio-Totaal Waalwijk
Fysiotherapie en Fysiofitness Gruijthuijsen

Meer referenties zijn opvraagbaar!

“Toen we net ZKA Plus waren, wilden we de intervisie eerst zelf regelen, maar eerst moet je andere praktijken uit de regio vinden en vervolgens nog een goede coach. Dat bleek niet makkelijk. IVAK nam ons veel werk uit handen door ons gespecialiseerde groepen aan te bieden.” - Esmeralda Genemans, Praktijkeigenaar Fysiotherapie Wateringse Veld