Visitatie

De informatie van de visitatie is gebaseerd op heldere, vooraf bekende indicatoren en geeft aan waar de praktijk staat. Hierdoor wordt overzichtelijk waar nog ruimte is voor verbetering of ontwikkeling. Input voor deze informatie komt uit het praktijkportfolio dat de praktijken vastleggen.

De volgende aspecten worden tijdens de visitatie getoetst:

  • Kwaliteitsbeleid
  • Klinisch redeneren en verslagleggen
  • Interne en externe communicatie en samenwerking
  • Praktijkinrichting en toegankelijkheid
  • Hygiëne, privacy en veiligheid
  • Innovatie en ondernemerschap

Werkwijze:

De visiteurs nemen kennis van de online zelfevaluatie en aangeleverde documenten in de beveiligde gebruikersomgeving. Hierna vindt een bezoek plaats op locatie om in gesprek te gaan met de praktijkvertegenwoordigers. Dit duurt gemiddeld drie tot vier uur. Een visitatie wordt door twee visiteurs uitgevoerd, waarvan ten minste één fysiotherapeut. Uitgangspunt is dat er geen directe relatie mag zijn tussen de visiteurs en de gevisiteerde praktijk. Nadat de praktijk op een conceptrapportage heeft gereageerd, stellen de visiteurs het visitatierapport definitief op. Indien nodig maakt de praktijk, op basis van de bevindingen in het rapport een verbeterplan. Dit plan wordt binnen drie maanden uitgevoerd.

Vergoeding:

De extra vergoeding voor deelnemers aan het ZilverenKruis Achmea PlusProgramma bedraagt in 2019 voor algemene fysiotherapie € 3,68 per zitting. Met een eenvoudig rekenprogramma kunnen we laten zien of investeren in het PlusProgramma rendabel is.

Mail naar info@ivak.nl of gebruik het contactformulier. En we sturen je kosteloos een excel met daarin de berekening toe.