Visitatie

                                       

Kwaliteitshuis Fysiotherapie

Ivak neemt deel aan de pilot "kwaliteitshuis fysiotherapie" van het KNGF. Deze pilot zal medio 2024 plaatsvinden. Na evaluatie van de pilot door alle deelnemers aan de pilot zal het vervolg worden gecommunniceerd. Wanneer je meer informatie over de pilot wenst, neem dan gerust contact op.  

De Ivak pratkijkvisitatie. Niet omdat het moet...

De Ivak visitatie houd je scherp. Er zijn praktijken die gebruik maken van deze dienst in het jaar dat ze geen SKF visitatie moeten doen. Er zijn ook praktijken die geen lid zijn van SKF maar graag met een onafhankelijk en deskundig persoon periodiek de eigen praktijkorganisatie doorlichten. Niet omdat het moet maar omdat dit vaak leidt kostenbesparing en inspiratie. 

Geen woorden maar daden!

Kan Ivak ook zorgdragen voor een man/vrouw die ons helpt bij de uitvoering/implementatie van kwaltiteitsmanagement?
Dat kan! Jouw praktijk krijgt een persoonlijke kwaliteitscoach toegewezen. Deze coach doorloopt samen met jou de benodigde documenten van het handboek om te kunnen voldoen aan wet en regelgeving, beroepsstandaarden en het kwaliteitsmanagementsysteem. De door jou beschreven documenten worden door de kwaliteitscoach beoordeeld en voorzien van feedback en adviezen. Dit contact vindt voornamelijk plaats via e-mail en de validatie procedure van het handboek.  

Meld je hier aan voor visitatie

Doel Ivak visitatie
Na de visitatie heb je als praktijkhouder een overzicht van (mogelijke) verbeterpunten (al dan niet gerelateerd aan wet en regelgeving) en inspiratie voor de koers van je/jullie praktijk. 

Prijs Ivak visitatie:
€ 395,- exclusief BTW.

Prijs Ivak coach:
€ 370,- exclusief BTW

Om misverstanden te voorkomen: de IVAK-visitatie is niet hetzelfde als de visitatie binnen het kwaliteitshuis!