Klinimetrie

Onder klinimetrie worden meetinstrumenten (zoals vragenlijsten, observatie en performance testen) verstaan die als diagnostisch, prognostisch of evaluatief middel ten dienste staan van de fysiotherapeut.

We rekken bij IVAK dit begrip op door ook de praktijkdata onder dit kopje te laten vallen. Hiermee wordt de bedrijfsvoering efficiënter en de kwaliteit verhoogd. Denk hierbij aan bijvoorbeeld:
- Behandelindex
- Indicatoren (nieuwe patienten; huisvestingskosten; personeelskosten 

Het verzamelen van data heeft geen toegevoegde waarde wanneer je niet in staat bent om de verkregen data te interpreteren. Daarom organiseert IVAK in samenwerking met Plus-data de cursus die je hier kennis en tools voor aanbiedt. 

De cursus bestaat uit een cursusdag, 6 workshops online en een online leeromgeving. Let op: De cursus is gebaseerd op het EPD van SpotOnMedics*. Er wordt veel gebruikt gemaakt van de  BI-tool van SpotOnMedics. Het is dus handig als je deze al gebruikt of hier op zeer korte termijn wilt gaan inzetten.

Accreditatie
Deze cursus is geaccrediteerd bij het Kwaliteitshuis Fysiotherapie voor 18 punten in het vrije deel.

Start cursus

•   23 mei 
•   19 september 
•   14 november 

Schrijf je hier in voor één van de bovenstaande data.
Inschrijven

Leerdoelen
De volgende leerdoelen zijn behaald na afronding van deze cursus:

1: De cursist heeft inzicht gekregen in hoe data gebruikt wordt in de praktijk.
2:De cursist is in staat SMART doelstellingen te formuleren.
3: De cursist is in staat om bladwijzers aan te maken in de BI-tool.
4: De cursist krijgt inzicht in de praktijkpopulatie en hoe erop te handelen als gevolg van het analyseren van data.
5: De cursist is in staat om de workflow van Zorg 1 / FysioTopics te analyseren.
6: De cursist is in staat om de eigen praktijk workflow te analyseren.
7: De cursist is in staat om gemaakte prijsafspraken aangaande Zorg 1 / FysioTopics te analyseren.
8: De cursist is in staat om bladwijzers aan te maken in de BI-tool voor een audit / Entree visitatie SKF / LDF.
9: De cursist is in staat om gegevens uit de BI tool in te zetten bij functioneringsgesprekken, marketing en declaraties.
10: De cursist is in staat om managementrapportages gebaseerd op data in te zetten in periodieke managementbesprekingen.
11: De cursist is in staat om te sturen op de spiegelinformatie/ behandelindex.

Inhoud Cursusdagen
De cursus bestaat uit een cursusdag, 6 Webinars en een online omgeving met aanvullende opdrachten.

 • 9:00u Start van de dag
 • 9:30u Inzicht gebruik data in de praktijk & terugkomen op vragen uit online leeromgeving
 • 10:00u Opstellen doelen SMART
 • 10:30u Hoe lees je de data en wat zie je in de verschillende dashboards
 • 12:30u Lunch
 • 13:30u Bladwijzers aanmaken en inzicht praktijkpopulatie
 • 14:30u Prijsafspraken en audits
 • 16:30u Casusbespreking
 • 17:30u Vragen
 • 18:00u Einde cursusdag

Webinars

 • 1: Functioneringsgesprekken: 1 uur
 • 2: Werkgroepen en data analyseren: 1 uur
 • 3: Marketing: 1 uur
 • 4: Declaratie 1 uur
 • 5: Managementrapportages: 1 uur
 • 6: Hoe kun je sturen op de spiegelinformatie/behandelindex: 1 uur

Online leeromgeving

De online leeromgeving bevat extra opdrachten en fungeert als extra ondersteuning van het gehele proces. De duur is gerelateerd aan je kennis en focus (circa 4 uur). 

Docenten

Sjemaine van Zeeland BSc Fysiotherapie
Thijs van Hoof BSc Fysiotherapie

Opmerkingen

 • Toelatingseisen: BSc Fysiotherapie
 • Cursustaal: Nederlands
 • Cursustijden: 9:00 – 18:00 uur
 • Kosten regulier: € 645,=; InPraktijk korting: € 100,=; FysOptima korting: € 300,00; IVAK korting: € 300,=.
 • Je hebt SpotOnMedics als EPD en je hebt de BI-tool van SpotOnMedics al in gebruik of gaat deze op zeer korte termijn inzetten. 
 • Je beschikt tijdens de cursus over een laptop en inlogcodes van de bovengehoemde systemen.
 • Inbegrepen zijn koffie, thee, uitgebreide lunch en cursusmateriaal (map, hand-out, pen)
 • Groepsgrootte: max. 15 personen.

  Inschrijven