Klinimetrie

Klinisch redeneren gaat samen met klinimetrie. Klinimetrie komt terug in de software die we dagelijks gebruiken zoals Intramed en SpotOnMedics. Klinimetrie dient ook gebruikt te worden in het kader van de fysio database, Keurmerk Fysiotherapie, ZKA Plus en de zorgpaden zoals deze o.a. door Zorg1 wordt aangeboden. Tenslotte zie je klinimetrie terugkomen in het kader van het preventief medisch onderzoek zoals door de Arbowet wordt voorgeschreven. Hierbij werken we samen met THP2. IVAK heeft met alle genoemde organisaties contact om zo onze relaties, kosteloos, te informeren.