Auditing

Op deze pagina treft u meer informatie over de de ZorgTopics praktijkaudit en de IVAK audit. 

Inhoud Ivak audit
Binnen het Praktisch Kwaliteitsmanagementsysteem wordt eens per twee jaar de Ivak audit uitgevoerd. Tijdens de IVAK audit wordt getoetst of de praktijk voldoet aan de wet- en regelgeving en beroepsstandaarden en richtlijnen. Tevens zal er ingegaan worden op een door de praktijk in te vullen proces/item van kwaliteit.

Jouw praktijk krijgt een persoonlijke kwaliteitscoach toegewezen. Deze coach doorloopt samen met jou de benodigde documenten van het handboek om te kunnen voldoen aan wet- en regelgeving, beroepsstandaarden en het kwaliteitsmanagementsysteem IVAK.

De door jou beschreven documenten worden door de kwaliteitscoach beoordeeld en voorzien van feedback en adviezen.

Dit contact vindt voornamelijk plaats via e-mail en de validatie procedure van het handboek.  

Wanneer de audit succesvol wordt afgerond ontvangt de praktijk een IVAK certificaat waarmee de praktijk aantoont een kwaliteitsmanagementsysteem te hebben.

Meld je aan voor IVAK-audit

Doel Ivak audit
Het Praktisch Kwaliteitsmanagementsysteem heeft als doel dat de praktijk voldoet aan wet- en regelgeving en beroepsstandaarden en richtlijnen.

Prijs Ivak audit

€ 385,- exclusief BTW.

ZorgTopics audit

IVAK organiseert voor haar relaties kosteloos de uitvoering van de ZorgTopics praktijkaudit.
Meld je aan voor ZorgTopics-Audit