Auditing

Op deze pagina treft u meer informatie over de de Zorg1 praktijkaudit en de Ivak audit. 

Inhoud Zorg1 audit
Zorg1 hanteert drie verschillende toets momenten om de kwaliteit van de praktijken te borgen.

  1. Allereerst wordt bij aanmelding het assessment afgenomen. Wanneer deze wordt behaald, wordt de praktijk klant van Zorg1.
  2. Tijdens deelname vindt er elk kwartaal een controle plaats waarin wordt de transparantiecriteria voor het MDS worden bekeken. Omdat dit enkel plaats vindt op basis van data, is deze toetsing weinig tijdsintensief en bijzonder transparant.
  3. Middels de praktijkaudit toetst Zorg1 de deelnemende praktijken op de geleverde zorg, zowel in algemene zin als specifiek voor de zorgplannen. Deze dient eens per twee jaar afgenomen en behaald te worden. De praktijk kan hiermee een kwaliteitscertificaat behalen.

Tijdens de Praktijkaudit Zorg1 komen de volgende onderdelen aan bod:

  • Kwaliteitsregistratie
  • Klachtenregeling
  • Wet- en regelgeving
  • Algemene kwaliteitseisen Zorg1 (transparantie en inhoud)
  • Product specifieke kwaliteitseisen Zorg1 (minimale data sets, profielindeling)

Doel Zorg1 audit
Doel van Zorg1 is het stimuleren van zorgvernieuwing (o.a. door de inzet van online) en het inzichtelijk maken van de kwaliteit en waarde toevoeging van de geleverde zorg.

Middels de Praktijkaudit Zorg1 welke eens per twee jaar plaatsvindt, wordt gekeken of de praktijk voldoet aan de eisen en doelen van Zorg1.

De Zorg1 praktijkaudit is vooral bedoeld om samen met jou een ontwikkelingstraject te doorlopen door onder andere het verzamelen, analyseren en leren van data m.b.v. uitkomstindicatoren welke betrekking hebben op kwaliteit en waarde toevoeging van de geleverde zorg. Tijdens de Zorg1 praktijkaudit zal de auditor samen met jou ook informatie over de zorgproducten inzien.

Vergoeding Zorg1 audit
De kosten voor de zorg1 praktijkaudit bedragen bij:

1 zorgprogramma: € 573,75 (totale duur 3 uur, waarvan 45 min voorbereiding en rapportagetijd)
2 zorgprogramma's: € 765,00 (totale duur 4 uur, waarvan 45 min voorbereiding en rapportagetijd)
3 zorgprogramma's: € 956,25 (totale duur 5 uur, waarvan 45 min voorbereiding en rapportagetijd)
4 zorgprogramma's: € 1.147,50 (totale duur 6 uur, waarvan 45 min voorbereiding en rapportagetijd)
5 zorgprogramma's: € 1.338,75 (totale duur 7 uur, waarvan 45 min voorbereiding en rapportagetijd)

 
Voor meer informatie of voor het aanmelden voor een Zorg1 praktijkaudit kunt u een mail sturen naar: info@ivak.nl.

Inhoud Ivak audit
Binnen het Praktisch Kwaliteitsmanagementsysteem wordt eens per twee jaar de Ivak audit uitgevoerd. Tijdens de IVAK audit wordt getoetst of de praktijk voldoet aan de wet- en regelgeving en beroepsstandaarden en richtlijnen. Tevens zal er ingegaan worden op een door de praktijk in te
vullen proces/item van kwaliteit.

Jouw praktijk krijgt een persoonlijke kwaliteitscoach toegewezen. Deze coach doorloopt samen met jou de benodigde documenten van het handboek om te kunnen voldoen aan wet en regelgeving, beroepsstandaarden en het kwaliteitsmanagementsysteem van Fys’Optima.

De door jou beschreven documenten worden door de kwaliteitscoach beoordeeld en voorzien van feedback en adviezen.

Dit contact vindt voornamelijk plaats via e-mail en de validatie procedure van het handboek.  

Wanneer de audit succesvol wordt afgerond ontvangt de praktijk een Ivak certificaat waarmee de praktijk aantoont een kwaliteitsmanagementsysteem te hebben.

Voor meer informatie of voor het aanmelden voor een IVAK audit kunt u een mail sturen naar: info@ivak.nl.


Doel Ivak audit
Het Praktisch Kwaliteitsmanagementsysteem heeft als doel dat de praktijk voldoet aan wet- en regelgeving en beroepsstandaarden en richtlijnen.

Prijs Ivak audit

€ 695,- exclusief BTW.

Voor meer informatie of voor het aanmelden voor een Ivak audit kunt u een e-mail sturen naar: info@ivak.nl.