Auditing

IVAK verzorgt voor uw praktijk de interne audit op basis van de HKZ-, Plus- of Effectiviteitsnorm. Door het netwerk aan goed opgeleide auditoren met kennis van uw branche kunnen wij een objectieve interne audit aan bieden.

Garantie

IVAK stelt dat de kwaliteit van de door haar uitgevoerde audit dusdanig hoog is dat, na het wegnemen van eventuele tekortkomingen, de externe audit eenvoudig doorlopen wordt. Indien de externe audit resulteert in een heraudit zal IVAK de auditkosten èn de begeleidingstijd om eventuele tekortkomingen op te lossen, voor haar rekening nemen. Zo conformeren wij ons samen met u aan het resultaat van uw praktijkaudit.

Vergoeding

De interne audit duurt 7 uur: 1 uur voorbereiding; 4 uur audit; 2 uur verslaglegging en opvolging. De totaalprijs bedraagt € 693,= exclusief btw en reiskosten; inclusief reistijd.