Cursus KNGF intervisiecoach

“Gedreven en enthousiast geven fysiotherapeuten elkaar feedback en groeien ze in hun professie, daar een bijdrage aan leveren geeft veel voldoening!” Aldus onze coaches.

Intervisie coaches leveren een belangrijke bijdrage aan de verbetering van de kwaliteit van het eigen vakgebied. Er zijn nog veel intervisie coaches nodig voor de komende jaren, dus schrijf je in voor deze cursus en meld je aan als coach bij IVAK! Vanuit IVAK worden meer dan 2000 therapeuten door het hele land begeleid bij de intervisie.

Inhoud cursus

In deze cursus leren de deelnemers intervisiegroepen effectief te coachen. Na het volgen van deze cursus kan de deelnemer zelfstandig optreden in de rol van intervisiecoach tijdens intervisiesessies.

De cursist krijgt een theoretisch kader aangeboden voor kwaliteitszorg in de gezondheidszorg volgens de nieuwste inzichten en gebaseerd op het kwaliteitsbeleid van het KNGF. Tijdens de trainingen zijn cursisten actief bezig met het evalueren en becommentariëren van materiaal uit de eigen praktijk en uit de praktijk van anderen. De cursist laat zien dat de leerdoelen van de training zijn behaald door actief te participeren en de voorbereidende opdrachten uit te voeren volgens de instructies.

Voor de uitgebreide cursusinhoud en de profielschets en voorwaarden voor KNGF intervisiecoach verwijzen we naar de scholingswebsite van het KNGF.

Duur cursus

De cursus bestaat uit 4 dagdelen van 4 uur. Als intervisiecoach volgt u ieder jaar een terugkomdag om uw certificaat geldig te houden. De terugkombijeenkomsten worden vanuit het KNGF georganiseerd.

Trainer

De trainer van deze cursus heeft de cursus Train de Trainer gevolgd, uitgevoerd door een team trainers van de HAN en IQ Healthcare. Ilse van Willenswaard en Corinne van Bruxvoort verzorgen de trainingen vanuit IVAK.

Kosten

De kosten voor deelname aan deze cursus bedragen € 330,00 per persoon. Indien u uitsluitend voor IVAK gaat begeleiden is de cursus kosteloos. In dat geval nemen we ook de bijdrage van 75 euro voor ons rekening, die u als coach jaarlijks aan het KNGF verschuldigd bent voor het deelnemen aan de terugkomdag en het gebruik van Compass. Wil je namens IVAK intervisiesessies begeleiden stuur dan even een mail naar intervisie@ivak.nl.